تنوع سبد کود غیر یارانه ای

تنوع سبد کودی غیر یارانه ای در سبد کالایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  بابیان مطلب گفت در حوزه کشاورزی  تامین امنیت غدایی از اهمیت بالایی برخوردار است و اعمال سیاست های امنیتی غذایی از مهمترین سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است. به عبارتی دیگر در شرایط امروز که رشد جمعیت از یک سو و نیاز روز افزون متنوع به مواد غذایی از سوی دیگر برهم زننده تعادل زنجیره غذایی در جهان است خاک به عنوان بستر اصلی تولید کشاورزی بسیار مورد توجه و نیازمند بررسی دقیق است و استفاده  بهینه از کود های کشاورزی در این بخش ناگزیر است.هزار جریبی از تنوع سبد کود های غیریارانه ای شرکت های تولید کننده کود کشور(آلی، زیستی و معدنی) در سبد کالایی این شرکت در چارچوب تفاهم نامه با دفتر مرکزی  شرکت خبر داد که می توان آن را دوره نهضت مصرف کود در کشور یاد کرد حاکی از ارتقاء کیفت و بهبود سلامت سطح سلامت جامعه و تمایل مولدین بخش کشاورزی به مصرف این کود ها است.وی به اشاره به این که با تلاش بی وقفه مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خمات حمایتی کشاورزی کشور تاکنون با 71 شرکت تولید  کننده کود به تعداد 82 فقره  با تنوع 418 قلم  کود منعقد گردیدهزار جریبی منبعد توزیع  این کود ها نیز به کشاورزان با توجه به ثبت در سیستم هوشمند صورت می پذیرد و محصولات کودی غیر یارانه ای قابل عرضه بایستی در شمول عقد تفاهم نامه با دفتر مرکزی این  شرکت باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید