در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح شد

تأمین ، تدارک و توزیع انواع کود در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

مهندس راه انجام در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان که در مورخ 97/07/10 برگزار شد با ارائه گزارشی از روند تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی در شش ماهه نخست سال جاری ،  گفت : علی رغم برخی مشکلات که تماماً ناشی از مسائل برون سازمانی بودند با حمایتهای رئیس محترم سازمان ، مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی توانستیم نیازهای کودی کشاورزان استان را بخوبی تأمین نمائیم .

وی در مورد کمبود کود اوره که در برخی از شهرستانهای استان بیشتر از سایر کودها احساس میشد ، نیز اظهار داشت : این کود در سایر شهرستانهای استان بیشتر از مقدار دریافتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که کسری دو شهرستان در حال حمل به انبارهای کارگزاران می باشد . وی همچنین در خصوص سایر کودها نیز گفت : به نسبت شش ماهه سال گذشته حدود 10درصد بیشتر توزیع شده است .

مهندس راه انجام در پایان اعلام کرد : با مقایسه ارقام توزیع ، نسبت به سال قبل 3-1 درصد افزایش داشته است و در حال حاضر نیز بدلیل اعتصابات رانندگان که مانع حمل کود از مبادی شده ، به محض رفع مشکل ، روند توزیع و تأمین نیاز کشاورزان ادامه خواهد یافت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید