از سوی اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پانل تخصصی اسید سولفوریک، اسید فسفریک و تولیدکود در همایش صنایع غیرآهنی ایران اعلام شد:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پشتیبان و حامی بخش خصوصی تولیدکود در ایران است

در این همایش آقای مهندس علیزاده عضوهیئت مدیره و معاون اموربازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن ارایه یی، تاریخچه ی شرکت را در 90سال گذشته تبیین نموده و اعلام نمودند که در حال حاضر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با 27 شرکت تولیدکننده ی داخلی کود در حال همکاری است. ایشان پس از بیان تاریخچه ی شرکت میزان نیاز کشور به کودهای شیمیایی یارانه یی را برای سال جاری 2605 هزارتن عنوان نموده و اعلام کردند که بخش عمده ی این کود از داخل کشور تامین شده است ایشان سپس به برنامه های شرکت برای تامین و توزیع کودهای فسفاته و پتاسه اشاره کردند.

در پانل تخصصی اسید سولفوریک، اسید فسفریک و تولیدکود این همایش که پس از ارایه ی ایشان برگزار شد آقای مهندس ملازاده عضوهیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به تلاش های شرکت در دهه ی گذشته برای افزایش و توسعه ی مصرف کودسوپرفسفات ساده نسبت به کودسوپرفسفات تریپل فرایند سخت گیرانه نظارت بر استاندارد کیفی کودهای تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را پیش از توزیع و پس از آن توضیح داده و اعلام نمودند که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استاندارد کیفی کود  توجه ویژه یی دارد.

ایشان سپس به استاندارد اجباری کودهای کشاورزی که اخیرا به تصویب شورای عالی استاندارد رسید، اشاره نموده و افزودند درخصوص فلزات سنگین که موضوع نگرانی برخی رسانه ها و مردم است استانداردهای ایران درحد استانداردهای سازمان غذایی جهان (فائو)  بوده و این امر در سراسر فرایند تامین، تدارک، توزیع و فروش کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی رعایت شده و موسسه خاک و آب نیز بر این امر نظارت دارند. در این پانل تخصصی اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمودند که این شرکت آمادگی دارد به هر میزان که تولید داخلی در زمینه ی کودهای فسفاته ایجاد می شود نسبت به توزیع داخلی آن اقدام نمایند.

نیاز کشاورزی ایران درسال 97-98 به کودهای فسفاته، 1300000 تن است که در حال حاضر باتوجه به میزان مصرف تنها400 هزار تن آن تامین و توزیع می گردد که بسیار ضروری ست این میزان تا همین مقدار افزایش یابد تا امنیت و سلامت غذایی مردم به خطر نیافتاده و عملکرد محصولات کشاورزی افزایش یابد.

در ادامه آقای مهندس علیزاده ضمن تبیین فرایند نظارت و کیفیت کود تاکید کردند که شرکت در کلیه ی مراحل این نظارت را به طور جدی پی گیری می نماید.

شرکت ملی مس در راستای ارتقای ظرفیت تولید مس از تکنولوژی یی استفاده می نماید که گازهای آلوده کننده ی محیط زیست را در یک فرایند شیمیایی با تکنولوژی روز تبدیل به بیش از یک میلیون تن اسیدسولفوریک در سال خواهد نمود. این شرکت درهمایش مزبور فرصت ها و چالش های تولید این میزان اسیدسولفوریک را جهت تولید کودهای فسفاته بررسی نموده و به همین دلیل از صاحب نظران دست اندرکاران و مسئولین تولید، نظارت، کنترل کیفی، بازرگانی و توزیع کودهای فسفاته دعوت نمود تا در پانل های تخصصی به اظهار نظر و بحث و گفتگو بپردازند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید