کلاس آموزش هواشناسی به کاربران و بهره برداران بخش کشاورزی استان هرمزگان

مهندس سيد حسن حسيني مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان به خبرنگار روابط عمومي شركت گفت:

جلسه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک کشاورزی)در مورخه 94/10/5 با حضور رئیس تحقیقات هواشناسی و معاونت فنی اداره کل هواشناسی استان و اینجانب بهمراه معاونت فنی و تولیدی شعبه در دفتر این مدیریت برگزار گردید که ماحصل و مصوبات اجرای جلسه به شرح ذیل اعلام مي گردد: 
 
1- مقرر گردید این مدیریت اسامی کاربران نهاده های کشاورزی را به اداره کل هواشناسی معرفی نماید
 
2- مقرر گردید هواشناسی استان با همکاری فی ما بین کارگاه آموزشی تهک را برای کشاورزان معرفی شده برگزار نماید
 
3- مقرر گردید پیگیری لازم جهت اجرای برنامه رادیویی در خصوص اطلاع رسانی توصیه های هواشناسی کشاورزی صورت پذیرد
كد خبر : 
55/50/94/2675
 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید