توزیع کود اوره شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

در 5 ماه اول سال 99 مقدار 125 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان مسجد سلیمان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید