مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار کارگزاران شهرستان میانه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی:

به منظور نیل به اهداف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و توزیع مطلوب نهاده های کشاورزی، روز سه شنبه مورخ 97/07/10 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار کارگزاران شهرستان میانه بازدید  و نسبت به ثبت به موقع بارنامه های وارده به انبار و حواله های فروش در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی تاکید و از نزدیک  لیست توزیع ارائه شده از سوی مدیریت و مراکز خدمات کشاورزی، نصب قیمت نهاده ها در محل توزیع، رعایت نرخ فروش ، نمونه برداری از کودهای وارده به انبار را کنترل و توصیه های لازم را ارائه نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید