بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از سایت بوجاری بذر قرق

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به اتفاق مسئولین  و کارشناسان تخصصی بذر و انبار از سایت بوجاری انبار قرق بازید نمودند  ابتدا آقای محمد رضا قاسمی ، مسئول مجتمع تولید بذر قرق  با اعلام گزارشی بیان نمود: مجتمع تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با  5000 تن  فضای انباری، واجدیکی از بزرگترین  و مدرن  ترین کارخانه بوجاری بذر کشور با تکنو لوژی روز دنیا با ظرفیت 25 تن در ساعت  می باشد که این شرکت در سال جاری به منظور درآمد زایی و استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل موجود، اقدام به اجاره دادن فضای انباری مازاد به مساحت3350 مترمربع،  با تناژ 2700تن نموده است در ادامه حسن هزارجریبی کارشناس فنی بذر گفت: از آنجائیکه بذور  شرکت های تولید کننده  و800 تن بذرسنواتی  این شرکت تا زمان فرآوری و توزیع در انبار نگهداری  می شود  لذا  این شرکت  پروژه های ذیل را با لحاظ  قرار دادن موارد فوق به اجرا می گذارد:

1-بازدید  و رصد هفتگی  آفات انباری جهت پیشگیری و اقدام به موقع؛

2- نظارت بر ضدعفونی انبار در دو مرحله قبل از ذخیره سازی بذر با هزینه مستاجر؛

3- رعایت استاندارد های موجود در ارتفاع و سطح توده بذر در هنگام ذخیره سازی در امور خرید و بوجاری؛

4- کنترل رطوبت در فاصله زمانی معین در خرید و بوجاری؛

در ادامه سرپرست شرکت  به  تلاش در جذب حداکثری بذر سنواتی گندم تاکید کرد و  به چگونگی مدیریت و افزایش سهم شرکت در تامین و توزیع بذر، به مواردی از آن اشاره نمود:

-ایفای نقش حاکمیتی در کلیه امور مربوط به تولید بذور بخش کشاورزی

-  رایزنی های لازم  با سازمان  جهاد کشاورزی استان  گلستان  جهت تخصیص  سهیمه تولید بذور گندم  طبقه مادری به این شرکت با عنایت به  وجود کارشناسان خبره و کارخانه بوجاری بذر در این بخش.

- فراهم نمودن شرایط جهت صادرات بذور گندم ارقام مشترک الکشت با برخی از کشورهای آسیا میانه در استانهای مرزی خصوصا در حوزه کشاورزی فرا سرزمینی.

- تهیه و تامین بذور ارقام مشترک برای استانهای همجوار در صورت عدم  توانایی تولید در استان مقصد توسط استان مولد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید