تأمین کود برای 4000 هکتار کشت مجدد برنج در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیریت شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  مازندران   از    تأمین   و  توزیع   کود های  کشاورزی   مورد   نیاز  برای   4000 تن کشت مجدد برنج در شهرستان جویبار استان مازندران خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:  

کودهای کشاورزی تأمین شده  برای کشت مجدد برنج شامل  ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید