نمونه برداری خاک و آب از مزارع طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

به منظور تهیه و ارائه توصیه مناسب جهت مصرف کودهای کشاورزی در محصولات زراعی از مزارع آماده کشت طرح الگویی تغذیه گیاهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نمونه برداری شد .

در تاریخ 97/07/09 نمونه برداری خاک و آب از دو مزرعه 20 هکتاری (گندم) مزرعه دکتر نظام مافی و 10 هکتاری ( جو ) مزرعه آقای قدمعلی بوربور در شهرستان ورامین از سوی کارشناسان مرکز مطالعات کاربردی ( مهندس دانشوری و مهندس بهرامی ) به همراه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت پذیرفت . در این نمونه برداری تعداد 8 نمونه خاک و 2 نمونه آب از دو مزرعه انجام و به مرکز تحقیقات کاربردی ارسال گردید تا پس از انجام آزمون ، نتایج حاصله جهت عملیات زراعی و مصرف کودهای توصیه شده به شرکتهای تولید کننده و تأمین کننده ای که در طرح الگویی مشارکت دارند ، ارائه شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید