توزیع 909 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در میاندرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  909تن کود کشاورزی از  نوع اوره درشهرستان میاندرود در 5 ماهه سال جاری از طریق کارگزاران تعاونی روستایی تحت پوشش  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق4 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان میاندرود  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید