گزارش بازدید کارشناس حوزه فنی و تولیدی از متقاضی عاملیت جدید کارگزاری کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 04/07/97 کارشناس حوزه فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، بر اساس دستور العمل اعطای عاملیت توزیع کود شیمیایی به متقاضیان جدید، به محل انبار متقاضی عاملیت کود در روستای فارغان شهرستان حاجی آباد که توسط کمیته فنی کود استان معرفی شده است، مراجعه و طبق ضوابط به بررسی وضعیت انبار متقاضی و مدارک وی پرداخته و گزارش لازم جهت ارائه به مدیریت شرکت ، را تهیه نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید