خلاصه عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی سم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طی شش ماه نخست سال 97

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

تعداد 81 نمونه سموم معادل 810  آیتم  عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی سم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج طی شش ماهه نخست سال جاری می باشد.

بیشترین نمونه سموم ارسالی مربوط به مجتمع شیمیایی آبیک می باشد (42 نمونه ) که قبل از انجام تولید با توجه به نتایج این آزمایشگاه کیفیت پروسه تولید محصولات خود را قطعی          می نماید.

همچنین نمونه سموم ضدعفونی بذور  ارسالی از استانها از جمله : تبوکونازول 6% FS ، کربوکسین تیرام 40% FS  ،  رورال تی اس 52.5 % WP و دیفنوکونازول %3FS  آنالیز و نتایج اعلام گردیده است.

قابل ذکر است در راستای سیاست های سازمان حفظ نباتات در جهت همکاری بیشتر با آزمایشگاههای همکار 9 نمونه کد گذاری شده از سوی این سازمان جهت آنالیز به این مرکز ارسال شده که نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید