بازدید از واحد تولیدی کود سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

روز یکشنبه هشتم مهر ماه سال ۹۷ کارشناسان اعزامی شرکت از واحدهای تولیدی کود سوپرفسفات تریپل در شهرستان میاندوآب بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید