نمونه برداری

نمونه برداری از بذر کلزا در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

نماینده محترم مرکز تحقفیقات استان مهندس باختر از بذر کلزای والدینی موجود در انبار شرکت مورخ 99/06/15 نمونه برداری کردند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید