کود شیمیایی استان همدان

ارسال کود شیمیایی اوره برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

 

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت امروز سه شنبه هجدهم شهریورماه سالجاری مقدار 150 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان های مختلف استان ارسال شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید