فرایند تحویل اسناد مناقصه خرید بین المللی کود در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای بین المللی خرید کود سوپرفسفات تریپل گرانوله

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 4 محموله چهل هزار تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله فله، به شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از روز چهارشنبه، پنجم شهریور ماه سال جاری، آغاز و تا روز دوشنبه، هفدهم ماه یاد شده به پایان رسید.

مناقصه مذکور در روز یکشنبه، بیستم مهر ماه سال جاری، ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی، برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید