شروع بارگیری و حمل کود اوره از الباقی سهمیه شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود پس از دریافت پیش فاکتور الباقی سهمیه حمل کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان و ارسال نامه تخصیص سهمیه به استانهای تحت پوشش این مدیریت از سوی مدیریت محترم حمل توزیع و نگهداری ستاد مرکزی ، حمل و بارگیری کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان از تاریخ 99/6/17  آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید