جلسه بررسی وضعیت کشت کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی: 
حضور مهندس وظیفه دان مدیر محترم خراسان رضوی در جلسه بررسی وضعیت کشت کلزا با حضور مدیران محترم شهرستانها، رئیس محترم مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیر محترم امور رفاه و پشتیبانی سازمان، رئیس محترم دفتر ریاست سازمان مشاور و مسئول محترم امور شهرستانها و مجلس در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ، در این جلسه موضوع وضعیت پیشرفت فیزیکی کشت کلزا در شهرستانها مورد نقد و بررسی واقع قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید