جلسه توجیهی اجرای طرح الگویی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

جلسه اجرای طرح الگویی تغذیه گیاهی در مزارع گندم و جو استان با حضور شرکت های تولید کننده و تأمین کنندگان کودهای شیمیایی و کارشناسان ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با بیان اینکه این طرح با مشارکت تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کودهای کشاورزی کشور در دو مزرعه 20 هکتاری (گندم) و 10 هکتاری ( جو ) در شهرستان ورامین در سال زراعی 98-97 انجام خواهد شد . اظهار کرد :  برای تولید محصول سالم و مصرف بهینه کودهای شیمیایی ، کشاورزان باید کود را به شکل مناسب و براساس آنالیز خاک استفاده کنند تا خاک کشاورزی ما نیز برای تولید مستمر پایدار بماند . در این راستا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای دستیابی به این امر و توصیه کودی مناسب ، طرح الگویی تغذیه گیاهی را اجرا تا مشارکت کنندگان بتوانند با در اختیار داشتن مزارع آماده کشت که کشاورزان پیشرو استان در اختیار آنها قرار می دهد توصیه های کودی مناسب را با توجه به شرایط اقلیمی در کشور ارائه دهند .

وی همچنین اعلام کرد : مدیریت مزارع از زمان کاشت تا برداشت برعهده مشارکت کنندگان خواهد بود و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان ناظر برای ثبت مراحل عملیاتی در کنار آنها خواهند بود . ایشان افزودند قبل از عملیات ، از مزارع نمونه برداری شده و جهت بررسی وضعیت آب و خاک به مرکز مطالعات کاربردی ارسال می گردد ؛ و هدف از اجرای این طرح را عملکرد بهتر و افزایش تولید با کیفیت بیان کرد و خواستار این شد که شرکت ها باید مباحث کشاورزی را مد نظر قرارد داده و با توجه به تقویم زمانی که آماده و ارائه می شود ، پیش بروند و در نهایت هر توصیه کودی که بتواند عملکرد بهتری داشته و کیفیت تولید را افزایش دهد ، با توجه به اینکه هیچ آسیبی به خاک و محیط زیست وارد نسازد به عنوان بهترین توصیه کودی به کشاورزان ارائه خواهد شد .

در این جلسه آقای قدمعلی بوربور از کشاورزان پیشرو استان ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری ، توضیحاتی در خصوص مسائل و مشکلات موجود درخصوص تولید محصولات زراعی بیان داشت و همچنین مدیران و کارشناسان شرکتهای مشارکت کننده در طرح و کارشناسان ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز مباحثی را در رابطه با تغذیه گیاهی بیان کردند . گفتنی است عملیات نمونه برداری از آب و خاک در تاریخ 9/7/97 و عملیات کشت جو و گندم نیز در دهه سوم مهرماه و دهه اول آبان ماه انجام می شود .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید