پایش و رصد کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

در مورخ 99.06.12 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان بهمراه مسئول حراست و بازرگانی کود در خصوص پایش و رصد و همچنین توزیع هرچه بهتر کودهای شیمیایی جلسه ایی با مدیر جهاد کشاورزی و کارگزاران شهرستان دوره چگنی در جهاد آن شهرستان برگزار نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید