سهم شهرستان طبس از توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در مرداد ماه سال جاری مقدار 78 تن کود شیمیایی اوره به انبار کارگزاران شهرستان طبس برای توزیع در بین کشاورزان متقاضی ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید