خلاصه عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل درشهریور ماه97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

امور کود:

 1. فروش مقدار4215 تن انواع کود های شیمیایی تکلیفی
 2. بازدید از انبارکارگزاران استان و تکمیل و ارسال صورتجلسه تنظیمی به مدیریت بازرسی و حسابرسی شرکت (01مورد)
 3. نمونه برداری از محمولات وارده به انبارهای سازمانی و کارگزاران و ارسال آن برای آنالیز به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی (11 مورد)
 4. کیسه کودهای فله وارده به انبارهای مدیریت اردبیل به مقدارحدود2234تن
 5. حضورفعال درجلسه کمیته فنی کود و ستاد تغذیه گیاهی استان
 6. اطلاع رسانی کودهای غیرتکلیفی به کارگزاران ، بخشهای مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان ، کشت و صنعت ها ، کشاورزان و بهره برداران ازطریق مکاتبه و ارسال بروشور، CD و بنر و ...
 7. پی گیری حمل کود اوره ازمبادی بصورت مکاتبه و تلفنی و ... به انبارکارگزاران استان
 8. تکمیل مدارک متقاضیان جدید توزیع کود درسطح استان و اعلام ثبت مسافت از مبادی تا کارگزاران به مدیریت توزیع و نگهداری

امورفنی وبازرگانی  :

 1. پی گیری مستمروصول یارانه بذر مربوط به سال 95 از سازمان جهاد کشاورزی استان
 2. حضورفعال درجلسات کمیته فنی بذر وستاد تغذیه گیاهی استان 
 3. بازدید از مجتمع انبارهای بذر به منظور بررسی آفات انباری احتمالی
 4. فروش مقدار50 تن ازبذورگندم و جو موجود درانباربه کشاورزان منطقه بعدازانجام تشریفات قانونی و  هماهنگی انجام شده با سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریتهای تابعه

اموراداری:

 1. پی گیری امور مربوط به مستند سازی دارائیهای شرکت از مراجع ذیصلاح

2- اسکان 22 مورد ازهمکاران استانی به همراه خانواده های محترمشان درمهمانسرا درطول شهریورماه

امورماشین آلات:

 1. پاسخگویی به 16 فقره استعلام اسناد
 2. نصب بنرو پخش بروشورتولیدات شرکتهای تولیدکننده ادوات و ماشین آلات طرف قرارداد باشرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محوطه اداری و درمعرض دید مراجعه کنندگان
 3. تعامل با مدیریت مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت درجلسات مکانیزاسیون استان جهت معرفی شرکتهای تولیدی ادوات و ماشین آلات کشاورزی طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بهرمندی کشاورزان و کاربران از نحوه فروش و خدمات بعدازفروش شرکتهای تولید کننده

باشگاه کشاورزان:

 1. تماس 69 مورد توصیه فنی ، 12 مورد گزارش هواشناسی ،22 مورد درکانال تلکرام سامانه 1559 و ارائه توصیه های ترویجی لازم
 2. بارگزاری اطلاعات هواشناسی و توصیه های ایمنی جوی و کشاورزی و اطلاعات  آبهوایی استان بصورت 24 ساعته از طریق تلفنی گویای سامانه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید