آمار برگزاری مناقصه ها دراوایل مهرماه استان ها

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

در تاریخ 97/7/8 مناقصه عملیات بارگیر ی ؛حمل و تخلیه نهاده های کشاورز ی  به مقدار 20 هزار تن در مجتمع شیمیایی آبیک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

استان خورستان در تاریخ 97/7/9 مناقصه عملیات بارگیری ؛ حمل و تخلیه 10 هزار نهاده ها ی کشاورزی از مبدا دزفول را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید.

در تاریخ 97/7/11 استان خوزستان  مناقصه عملیات  کیسه گیری  300 هزار تن کود شیمیایی از بندر امام خمینی را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید .

در تاریخ 97/7/4 ؛  استان هرمزگان مناقصه تخلیه کیسه گیری و بارگیری 200 هزار تن کود شیمیایی فله از محموله کشتی های وارده به بندر عباس را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.

استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 97/7/4 مناقصه یک مرحله ای بارگیری حمل و تخلیه 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.

استان جیرفت در تاریخ 97/7/5 مناقصه بارگیری ؛ حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی به مقدار 8000 تن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید