فعاليتهاي شش ماهه نخست سال 97 آزمايشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی- کرج

آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج طی شش ماهه نخست سال جاری تعداد 1099 نمونه شامل 6946  آیتم جهت آنالیز دریافت و نتایج به واحد معاونت فنی دفتر مرکزی ارسال گردیده است.

طبق آمار بدست آمده نمونه کودهای سوپرفسفات تریپل (359) ، اوره (289 ) ، سولفات پتاسیم (215 )  بیشترین نمونه های آنالیز شده و همچنین استان های خراسان رضوی (89) و مازندران (80)  بیشترین تعداد  نمونه را جهت آنالیز به این مرکز ارسال داشتند. 

قابل ذکر است مجموع وزنی محموله های کنترل کیفی شده از ابتدای سال تا کنون 118603 تن   می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید