گزارش تصويري توزیع بذر گندم استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزيبا توجه به بوجاری و فراوری بذر گندم گواهی شده ، پرورشی و مادری توسط این مدیریت و تایید نمونه های برداشت شده توسط موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال استان، کشاورزان گندم کار این استان از تاریخ 97/7/4توسط مدیریت های محترم جهاد کشاورزی شهرستانها ، برای خرید بذر گندم مورد نیازخود به مجتمع انباری گهکم-شهرستان حاجی آباد این مدیریت هدایت شده و بذر مورد نیاز خودرا تامین می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید