رسیدگی به اسناد مالی شش ماهه اول سال 97 استان قم

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قم،

با حضور نمایندگان اعزامی از دفتر مرکزی در تاریخ 97/7/5اسناد مالی شش ماهه اول سال 1397 استان کنترل و بررسی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید