جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در بيرجند

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان خراسان جنوبي،

جلسه با مدیرعامل و اعضاء صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند در خصوص نحوه عملکرد طرح کارت اعتباری توسعه کشاورزی برای دامداران جهت تهیه و فروش شیر برگزار گردید تا در صورت امکان کارت های مشابهی جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی نیز صادر گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید