جلسه ستادبازسازی عتبات عالیات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در تاریخ 97/7/4 ساعت 10 صبح در سالن جلسات سازمان جهاد استان تشکیل گردید و تصمیماتی بشرح ذیل گرفته شد.

1- همایش کوی محبت

2- برنامه ریزی جهت کمک به اربعین 97

3- کمک به بازسازی عتبات عالیات

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید