فعالیت باشگاه کشاورزان استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

گزارش فعالیت باشگاه از تاریخ 97/5/1 تا 97/6/31 به شرح ذیل می باشد:

تماس 15
مراجعه حضوری 12
درخواست عضویت 20
درخواست آزمایش خاک 4
نمونه خاک ارسالی به آزمایشگاه  4
تحویل آزمایش خاک و توصیه کودی  4
اعطای کارت عضویت  -
توصیه فنی ارائه شده 12
گزارش هواشناسی انلاین

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید