گزارش خبری عملکرد اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان در شهریور ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی:

اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست این مدیریت در راستای دستورالعمل نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ صیانت از حقوق کشاورزان در شهریور ماه سالجاری ازعملکرد 16 مورد کارگزارن شهرستانها بازدید بعمل آورده و در این خصوص توصیه ها و رهنمودهای لازم را ارائه کردند.

  • توزیع بر اساس لیست بهره برداران ارائه شده از سوی مدیریت یا مراکز خدمات کشاورزی
  • ارائه فاکتور فروش به کشاورزان
  • نصب لیست قیمت نهاده ها در محل توزیع
  • ثبت بموقع نهاده های وارده و صادره در سیستم توزیع هوشمند
  • کنترل عدم توزیع سایر نهاده های خارج از سبد کودی شرکت
  • نظارت بر انبار کارگزاران، نحوه چیدمان و نمونه برداری به موقع از کودهای وارده به انبار از جمله مواردی هستند که اکیپ  نظارتی کمیته توزیع کود استان بر آن تاکید دارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید