آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتایج کنترل کیفی 17 نمونه کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

طی هفته جاری نتایج کنترل کیفی 17 نمونه انواع کود ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ها و بخش خصوصی به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت و مدیریت های مربوطه اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید