تامین نیاز کودی محصولات و حفظ منابع خاکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی: 

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با حضورمشاور محترم وزیر جناب آقای مهندس اسفندیار پور، معاون محترم تولیدات گیاهی و مدیر محترم زراعت استان و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای اصول کشت مناسب ارقام گندم و کاربرد کودهای مورد نیاز و نقش ریز مغذی ها درافزایش کیفیت با توجه به آزمون خاک در سالن کنفرانس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید