ارسال کود اوره به شهرستان طارم علیا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان  از ارسال 420.000 کیلوگرم کود اوره در  مردادماه سالجاری به شهرستان طارم خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید