میزان توزیع کوددرمردادماه سال جاری درکرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددرمردادماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار5285تن انواع کودجهت بهره برداران سطح استان توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید