بررسی وضعیت اجرای قرارداد نیروی حفاظتی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

در جلسه مورخ  3/7/97 با حضور مدیر استان و روسای ادارات مالی و حراست شرکت و مدیرعامل و مسئول مالی شرکت حفاظتی فردا راسخ وضعیت اجرائی قرارداد منعقده نیروهای حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت . در این جلسه مهندس راه انجام با اشاره به لزوم رسیدگی به مشکلات نیروهای حفاظتی در خصوص پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و مزایای متعلقه  اظهار داشت: نیروهای حفاظتی باید دائماً از سوی پیمانکار مورد بازرسی و پایش قرار گرفته تا مشکلی حادث نشود و در ادامه جلسه روسای ادارات مالی ، حراست به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند که با توضیحات پیمانکار نیز همراه بود .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید