گزارش بازدید از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در شهریورماه 97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

در راستای اجرای دستورالعمل نظارت بر کارگزاری ها در شهریور ماه سال جاری از کارگزاری های استان بازدید (8 مورد) و عملکرد ایشان کنترل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید