توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان تهران بر اساس ارزیابی آزمایشگاهی

کارشناس مسئول کود و سم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت : توزیع نهاده های کشاورزی در استان تهران بر اساس ارزیابی های آزمایشگاهی انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

مهندس ملکی با اشاره به نقش انواع نهاده های با کیفیت در توسعه محصولات کشاورزی ، گفت: نهاده های کشاورزی از جمله کود، سم و بذر با کیفیت نقش بسزایی در پیشرفت کشاورزی دارند و در این راستا تلاش داریم کود مورد نیاز بخش کشاورزی با بهترین کیفیت تولید و تامین شود . وی با بیان اینکه برای تولید محصول سالم باید کشاورزان کود را به شکل مناسب و براساس آنالیز خاک استفاده کنند ، افزود : ارزیابی آزمایشگاهی کودهای شیمیایی به منظور افزایش کیفیت از راهکارهای لازم جهت تغذیه گیاهی مناسب می باشد که کودهای شیمیایی بعد از تولید نمونه برداری شده و جهت اطمینان از کیفیت برای واکاوی به مرکز مطالعات کاربردی ارسال می گردد تا مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید نهایی بین کشاورزان استان توسط این شرکت توزیع می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید