شهرستان رزن استان همدان

ارسال 507 تن کود شیمیایی ازته در مردادماه برای شهرستان رزن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در مردادماه سالجاری مقدار 507 تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان رزن ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید