تامبن و ارسال مقدار 299تن کود اوره به شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس قربانی از تامین و ارسال مقدار 299تن کود اوره به شهرستان خوی در جریان مرداد   ماه سال جاری خبر داد

وی با اعلام این خبر افزود کودهای ارسال شده با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه نسبت به توزیع کودهای فوق اقدام خواهند نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید