آغاز برداشت برنج راتون از ۷۲ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان

 صالح محمدی مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام کرد:

 برداشت راتون از شالیزارهای استان گیلان آغاز شد. باز رویشی یا راتون  از رویش مجدد ساقه های به جا مانده پس از برداشت برنج تولید می شود که سختی تولید وهزینه های اولیه زراعت برنج را ندارد و ضمن استفاده موثراز ظرفیت های تولید دراستان سبب افزایش ارزش افزوده بهره برداران و اقتصاد استان خواهد شد. سطح پرورش راتون در استان گیلان ۷۲ هزار هکتار بوده که پیش بینی میشود که میزان40000 تن برنج سفید از کشت راتون در گیلان استحصال شود.

وی در ادامه گفت: راتون برنجی بسیارمعطر سالم و پخت عالی است که معمولا کشاورزان برای مصرف خود از آن استفاده می کنند و به لحاظ قیمت تفاوت زیادی با سایر برنج ها در بازار مصرف دارند.محصول راتون در ردیف بهترین برنج های دنیا از لحاظ کیفیت و سلامت قرار دارد.

ایشان در پایان افزود: ظرفیت قابل توجـهی بـرای افـزایش محـصول برنج از طریق استحصال راتون در شـمال کـشور وجـود دارد کـه باید بـا اسـتفاده از تحقیقات و مطالعات بیشتر، مدیریت بهینه برای تولیـد بیـشتر راتـون را مـشخص کرد.استان گیلان 238 هزار هکتار اراضی شالیزار دارد با بیش از 317 هزار بهره بردار در بخش شالیکاری که سالانه یک میلیون و 160 تن شلتوک از آن استحصال می شود و از این میزان حدود 750 تن برنج سفید با کیفیت بدست می آید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید