اولین جلسه رصد و پایش نهاد ه های کشاورزی و صنایع غذایی در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان:

اولین جلسه رصد و پایش نهاده های دامی ، کشاورزی و صنایع غذایی و تنظیم بازار محصولات ونهاده های کشاورزی در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در تاریخ 97/7/1 راس ساعت 12 تشکیل گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید