تامین وتوزیع کوددرشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کردمقدار79تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید