جلسه کمیته پایش و کنترل بازار در حوزه نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان :

     جلسه کمیته پایش و کنترل بازار در حوزه نهاده های کشاورزی به ریاست مدیر محترم توسعه بازرگانی استان و جانشین ریاست محترم سازمان در حوزه نظارت بر تنظیم بازار تشکیل گردید . در این جلسه آقای مهندس ادیبان ضمن ارائه گزارش در خصوص بازرسی انجام شده از عوامل توزیع کود استان  ،متذکر شدند بطور متوسط هر هفته 8 کارگزار توسط تیم نظارتی شرکت خدمات حمایتی طبق دستورالعمل موجود بازرسی و نظارت می شوند . در پایان جلسه مقرر گردید :

  1. یک نفر رابط تنظیم بازار به مدیریت محترم توسعه بازرگانی معرفی گردد .
  2. کمیته عالی نظارت استان به ریاست مدیریت محترم توسعه بازرگانی تشکیل گردد .
  3. شرکت خدمات حمایتی قیمت مصوب کودهای یارانه ای را به مدیریت توسعه بازرگانی مکتوب اعلام نماید .
  4. تیم مشابه با مدیریت شهرستان ها تشکیل گردد و گزارشات با محوریت شرکت خدمات حمایتی به ستاد ارائه گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید