آغاز برداشت پسته در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد:  بیش از 15  هزار تن  پسته از باغ‌های زیرکاشت این محصول برداشت شود.

محمد تقی آژنگ تعداد بهره برداران این محصول را ۹ هزار بهره بردار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیرکاشت پسته استان به شهرستان بشرویه با 7 هزار هکتار زیرکاشت اختصاص دارد.

وی سفید پسته، کله قوچی، اکبری، بادامی، فندقی، احمد آقایی و اوحدی را از ارقام پسته خراسان جنوبی عنوان کرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد: انواع کود شیمیایی برای به ثمر نشستن این محصول تحویل باغداران متقاضی شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید