جلسه آموزشی نرم افزار جدید پایش کودی از طریق ویدئو کنفرانس

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

جلسه آموزشی ویژه کارشناسان مسئول پایش شرکت های خدمات حمایتی کشاورزی سراسر کشور، در مورخ  99/6/1 برگزار شد ، در این جلسه خانم گیتی نظری مدیر طرح وبرنامه و آقای ایزدفر کارشناس حوزه معاونت و برنامه ریزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  توضیحاتی در خصوص سیستم جدید سامانه هوشمند که مشترک با وزارت جهاد کشاورزی می باشد ارائه دادند و به سوالات مطروحه استان ها پاسخ دادند .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید