بازدید ریاست محترم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از این شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان:

ریاست روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان جناب آقای مهندس امینی و کارشناسان همراه بر اساس هماهنگی قبلی از شرکت بازدید ونشست صمیمانه ای با مدیریت و معاونین شرکت بعمل آورده اند 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید