تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای کشت مجددشلتوک برنج در شهرستان آمل در 4 ماهه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای کشت مجددشلتوک  برنج در شهرستان آمل در 4  ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای کشت مجدد برنج  شامل کودهای ازته، فسفاته وپتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید