پرداخت مبالغ بارنامه های حمل کود از مبدأ کرمانشاه به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ تعداد 2  فقره بارنامه مربوطه به حمل کود شیمیایی در مرداد ماه سالجاری که توسط کامیون های شرکت های حمل و نقل از مبدأ عسلویه به انبار کارگزاران و انبار سازمانی استان حمل شده بود به مبلغ 63 میلیون ریال به حساب رانندگان واریز شده و اصل بارنامه به دفتر مرکزی ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید