توزیع کود اوره درشهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 127 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان فردوس در چهار ماهه نخست سال جاری خبرداد.

محمد تقی آژنگ افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از طریق کارگزاران متقاضی توزیع کود در بین کشاورزان شهرستان فردوس توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید