راه اندازی خط کیسه گیری آرماشین در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان خراسان رضوي، خط کیسه گیری دستگاه آرماشین جهت کیسه گیری انواع کود فله در استان خراسان رضوی راه اندازی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید